Lunds egen trafikskola
– i bräschen för miljövänlig körning

Lundabygdens Trafikskola i Lund som funnits i drygt 20 år är en komplett bilskoleutbildare. Idag har man förutom de vanligaste körkortsutbildningarna även satsat på miljövänlig ECO-driving – ett sätt att köra som minskar bränsleförbrukningen med mellan 10-15%.
Lundabygdens Trafikskola startade 1980 av Jan Isaksson och en kollega men nu står han som ensam ägare. Verksamheten består av bilskoleutbildning: bilkörkort (B), tung släpvagn (BE) och MC-körkort. Till sitt förfogande har företaget 3 bilar och 3 motorcyklar. Lundabygdens Trafikskola är måna om att hålla hög kvalitet på utbildningen vilket innebär att man följer kursprogrammet väldigt strikt. När det gäller teoribiten har man lärarledda lektioner och arbetar med ett datorprogram (Vägverkets kursplan), som varje elev går igenom grundligt innan de skriver. Så det är ytterst sällan någon elev blir underkänd på Lundabygdens Trafikskola.
I det här programmet synkroniserar man kunskapen som är inlagd på disketterna i huvuddatorn. Det gör att man kan se om eleverna har svårt för vissa frågor och förbättra de partierna i de lärarledda lektionerna. Man kompletterar hela tiden materialet och upplägget så att kunden får den bästa utbildningen.
– Trots att konkurrensen har ökat har vi haft full beläggning de senaste åren, säger Jan Isaksson. Den ökade konkurrensen beror till stor del på att några bilskolor har fått så kallade ”starta eget bidrag”.

Ekonomiskt för företag
Förr var det vanligt att ungdomar skulle ta körkort vid artons års ålder men idag väntar man några år. Nu gör man först klart sina studier innan man tar körkort för att man behöver bil i arbetet: eleverna är från 25-30 och uppåt. Även när det gäller MC-körkort har åldrarna stigit.
Lundabygdens Trafikskola har 3 trafiklärare inklusive Jan Isaksson själv. För den som redan har körkort har de något som kallas för ECO-driving. Det är ett speciellt sätt att köra med växling, inbromsning och körplanering som gör att man kan spara 10-15% av bränsleförbrukningen och därmed minska kostnaderna.
I ECO-driving ingår både teori och praktik. Tänker man medvetet på sin körning i 6-8 veckor utvecklas den här typen av körning per automatik. Det är när man har lärt sig att anpassa sig till trafikrytmen som ECO-driving är ett faktum. På det sättet spar man tid men framför allt pengar.
– Fler och fler företag utnyttjar den här utbildningen, säger Jan Isaksson, Lanstinget t.ex. ska utbilda sin personal och lära sig köra både ekonomiskt och miljövänligt.

Lundabygdens Trafikskola

Bransch:
Tjänster / Transport

Telefon: 046-121208
Fax: 046-131308


Email:
jan.isaksson@str.se

Hemsida:
www.str.se
5 senaste företagen